Term and conditions

Term and conditions ข้อบังคับ และเงื่อนไขต่าง ๆ ซึ่งทางผู้ให้บริการเว็บ ufabetterlym3.com ได้กำหนดขึ้นมาเพื่อเป็นไปตามกฎระเบียบในการเข้าเดิมพัน เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้ผลประโยชน์ในการวางเดิมพัน และยินยอมข้อบังคับ และเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ทางเว็บ ufabetterlym3.comได้กำหนดขึ้น

Term and conditions

Terms and conditions (ข้อบังคับและเงื่อนไข)

  1. อายุของผู้สมัครสมาชิก : ผู้สมัครสมาชิกผ่านเว็บ ufabetterlym3.com จะต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป และกรอกข้อมูลตามความจริง หากพบเจอว่าเป็นข้อมูลเท็จ ทางเว็บ ufabetterlym3.com จะทำการตัดสิทธิ์ในการสมัครทันที
  2. ข้อมูลส่วนบุคคล : ทางเว็บ ufabetterlym3.com ผู้ให้บริการ สามารถจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล ไม่ว่าจะเป็นชื่อจริง – นามสกุล หรือหมายเลขบัญชีธนาคาร ของผู้ใช้บริการได้เป็นอย่างดี ไม่มีการนำข้อมูลไปเผยแพร่โดยเด็ดขาด หากไม่ได้รับการอนุญาต
  3. การละเมิดกฎและข้อบังคับ : หากผู้ใช้บริการมีการละเมิดกฎต่าง ๆ ที่ทางเว็บ ufabetterlym3.com ได้กำหนดไว้ จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายทันที
  4. การยกเลิกการเป็นสมาชิก : หากผู้เข้าใช้บริการทำผิดกฎข้อบังคับ และเงื่อนไขต่าง ๆ รวมไปถึงไม่มีการเคลื่อนไหวภายในเว็บ ufabetterlym3.com เกิน 30 วัน ทางเว็บ ufabetterlym3.com จะทำการยกเลิกการเป็นสมาชิกทันที
  5. การเปลี่ยนเงื่อนไข: ทางเว็บ ufabetterlym3.com สามารถปรับเปลี่ยนข้อมูล และกฎระเบียบต่าง ๆ ได้ทุกเวลา โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
  6. การใช้งาน : ผู้เข้าใช้บริการจะต้องทำตามกฎข้อบังคับ และเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เว็บ ufabetterlym3.com ได้กำหนดไว้ ไม่ว่าในเรื่องของการเดิมพัน หรือการชำระเงิน ผู้ใช้บริการต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
  7.  การติดต่อ : ผู้เข้าใช้บริการสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ตลอด 24 ชั่วโมงได้ที่ contact@ufabetterlym3.com
  8. ข้อตกลงทางกฎหมาย : หากผู้ใช้บริการมีการละเมิดกฎต่าง ๆ ที่ทางเว็บ ufabetterlym3.com ได้กำหนดไว้ จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายทันที
  9. การปฏิเสธความรับผิดชอบ : ทางเว็บ ufabetterlym3.com จะปฏิเสธความรับผิดชอบ สำหรับความเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการเข้าใช้บริการผ่านเว็บ ufabetterlym3.com
  10. สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา : ทรัพย์สินทางปัญญาที่ปรากฏบนเว็บufabetterlym3.com เป็นของเว็บ ufabetterlym3.com เพียงผู้เดียว ผู้เข้าใช้บริการไม่สามารถนำข้อมูลของทางเว็บ ufabetterlym3.com ไปเผยแพร่ หรือคัดลอกโดยไม่ได้รับอนุญาต
สมัครสมาชิก